Kde je Geli?

Nik z nás netušil, čo sa za touto vetou skrýva. Odpoveď sme sa dozvedeli až dňa 16.10.2019, keď sme sa usadili v priestoroch MsKS v Michalovciach a zahľadeli sa na predstavenie, ktoré pre nás pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach.

Zas sme o niečo múdrejší. Nielenže sme sa dozvedeli, kto a kde je Geli, ale mali sme možnosť pozrieť si príbeh o svároch medzi mladými ľuďmi, ktoré vyústili do šikanovania. Uvedomili sme si, že účastníkom šikanovanie nie je len priamy agresor, ale aj všetci tí, ktorí sa len mlčky prizerajú.

Po ukončení sme sa uskutočnila krátka beseda, na ktorej sme mali opýtať sa na otázky, ktoré nás zaujímali.

Celé predstavenie sa nám páčilo a odnášame si z neho nielen úžasný pocit, ale aj poučenie do života.