Starina je vodárenská nádrž, ktorá primárne slúži na zásobovanie východného Slovenska pitnou vodou. V rámci Slovenska je to najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu a dokonca je jednou z najväčších umelých zásobární pitnej vody v celej Strednej Európe. Pretože je Starina významný zdroj pitnej vody, platia tu prísne pravidlá správania sa (I. a II. stupeň hygienickej ochrany). Je zakázané sa tu kúpať, člnkovať, alebo chytať ryby, prípadne kempovať v jej okolí. Dokonca aj približovať sa k jej brehom je zakázané.

Žiaci našej školy (VI. D, VII. C, VII. D, IX. D), sa vďaka pani učiteľkám PaedDr. Dane Hamarikovej, Mgr. Sidónii Tomášovej Czetoovej a PaedDr. Anne Vojtkovej mohli na tento unikát pozrieť z blízka. Po prekonaní viac ako tisícky schodov popod nádrže sme sa ocitli pri lieviku. Naskytol sa nám úchvatný pohľad do jeho vnútra. Zamestnanci, zodpovední za bezproblémový chod zásobárne, nám ochotne odpovedali na otázky.

Zaujímala nás hlavne bezpečnosť priehrady. Pri ustálených prietokoch by pracovníci dokázali cez výpust vypustiť nádrž za 20 dní.

Pri vyšších prietokoch voda preteká cez bezpečnostný prepad, lievik –

„Je navrhnutý na tisícročnú vodu. Bežné vodohospodárske stavby sú dimenzované na storočnú vodu. Ide o vyšší stupeň bezpečnosti,“ zdôraznil pán, ktorý nás sprevádzal. Ak by sa priehrada pretrhla, do Humenného by prívalová vlna vo výške 6 až 7 metrov pritiekla do dvoch hodín.

Na Starine je vybudovaný autonómny systém varovania, ktorý funguje aj bez ľudského faktoru. Počas doterajšej prevádzky Stariny nezaznamenali žiadne mimoriadne udalosti ani problémy, ktoré by museli riešiť.

Najväčší pokles vody zaznamenali v suchom lete v hodnote 7,5 metra od maximálnej prevádzkovej hladiny, najvyššiu hladinu v roku 2000 v čase povodní 75 centimetrov nad bezpečnostným prepadom lievika.

Vodná nádrž má objem 59,8 mil.  vody a rozprestiera sa na ploche 311,4 ha, priehradný múr má výšku 50 m, dĺžka hrádze je 345 m, šírka 7 m. Bola vybudovaná v rokoch 1981 až 1988  pre zásobovanie regiónu východného Slovenska (najmä Prešova a Košíc) pitnou vodou. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 dedín z dôvodu ochranného pásma zdroja pitnej vody nad nádržou v 70. rokoch 20. storočia. Išlo o tieto rusínske obce: DaraOstrožnicaRuskéSmolníkStarinaVeľká PoľanaZvala.

Ďakujeme za zaujímavú exkurziu!