Tešíme sa, že si žiak našej školy, napriek rôznym aktivitám, našiel čas a prijal pozvanie do medzinárodnej on-line súťaže vzdelávacích plagátov pre 12-18 ročných UNICEP, v ktorej získal vo svojej kategórii 1. miesto.

Vďaka Jánovi Uchaľovi a pani učiteľke Sidónii Tomášovej Czetoovej sa celý svet dozvedel, že na Slovensku, v Michalovciach, je základná škola so šikovnými žiakmi, o čom svedčí aj oznam od organizátorov súťaže:

Dear Ján UCHAĽ    

Thanks for interesting UniCEP.

Congratulations you got 1st place.

There are your and schools certificates. We hope you enjoyed.

We are waiting you the 5th UniCEP soon.

Best wishes

UniCEP Committee.