Dňa 23.10.2018 sa stretli šachisti na Majstrovstvách okresu v šachu žiačok a žiakov základných škôl .

33 šachistov z deviatich škôl hralo podľa pravidiel FIDE, dva samostatné turnaje švajčiarskym

a kruhovým systémom, 2 x 10 minút. Na dodržiavanie pravidiel dozerali hlavný rozhodca Radoslav Ondo zo Šachového klubu Michalovce a pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Papp – Šachový klub Veľké Kapušany.

 

Umiestnenia:

Kategórii žiačky

  1. Eva Berešová Základná škola P.O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
  2. Sandra Janičáková Základná škola P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
  3. Diana Čačková Základná škola J. Švermu 6, Michalovce
  4. Anna Hoptajová Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou
  5. Vega Gomes Základná škola Okružná 17, Michalovce

 

Kategória žiaci

  1. Samuel Šándor Základná škola Okružná 17, Michalovce
  2. Ján Hadžala Základná škola Okružná 17, Michalovce
  3. Norbert Riebesam Základná škola Okružná 17, Michalovce

Víťazom a víťazkám blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole.