Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 15.6.2018, udeľuje riaditeľské voľno žiakom z dôvodu účasti učiteľov na  metodických dňoch.