Dňa 18.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota mala čo robiť, aby z celkového počtu 21 recitujúcich vybrala najlepších z najlepších. Všetci súťažiaci podali úžasné výkony a predviedli vyrovnaný boj. Toto sú výsledky:

II.kategória (4. – 5. roč.):

  1. miesto: Tamara Bredová, V.C
  2. miesto: Timotej Puskajler, IV.D

                  Samuel Javiľak, V.A

  3. miesto: Šimon Polovinčák, V.A

                   Natália Fejková, V.C

Cena poroty: Diana Padová, IV.A

 

III. kategória (6. – 7. roč.):

  1. miesto: Ján Hadžala, VII.D
  2. miesto: Lujza Lea Lavriková, VI.D

                  Dominika Dubrovčáková, VII.C

  3.miesto: Nikola Marcinčáková, VII.C

                  Adela Šaffová, VII.E

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a za to, že svojím prednesom zaujala i tých najmenších poslucháčov, ktorí sa im poďakovali veľkým potleskom.