Ako cestuje voda až k nám domov, odkiaľ prichádza a kde končí a nielen to sa dozvedeli žiaci III.C a IV.A pri návšteve Environmentálneho  vodárenského vzdelávacieho zariadenia  Vodárenského múzea v Michalovciach.

Budova, ktorá pôvodne slúžila ako úpravňa vody pre mesto Michalovce a okolie sa zmenila na miesto, kde sa žiaci III.C a IV.A  bližšie zoznámili s prácou vo vodárenskej spoločnosti.  V rámci exkurzie a interaktívnej výučby nám premietli náučný film o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Ďalšie priestory  zariadenia nám  ponúkli pohľad do blízkej histórie, kde žiaci obdivovali zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20.storočia. Zároveň sme mali možnosť vidieť autentické  dokumenty, ktoré kedysi vodári pri svojej práci skutočne využívali / mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe  vodovodov a kanalizácií na Zemplíne, ale aj čerpacie zariadenia a ukážky technológií používaných pri výstavbe vodovodov a kanalizácií a rôzne druhy technických pomôcok, či sklenené, drevené, liatinové potrubia, hydranty a rezy studní/. Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi, s ktorými sa pracovalo už v roku 1966.