V rámci Týždňa vedy a techniky navštívili naši piataci planetárium v Košiciach.

Po usadení v pohodlných kreslách sa žiaci ocitli pod nebeskou klenbou posiatou žiarivými hviezdami. Nasledovala prezentácia a pred ich očami sa odohrávalo úžasné divadlo svetiel . Sledovanie nádhernej oblohy , hľadanie najznámejších súhvezdí, pozorovanie rozdielov medzi letnou a zimnou nočnou oblohou, či pohyby našej Zeme privádzalo žiakov do nemého úžasu . Z planetária žiaci odchádzali očarení a zároveň obohatení o nové poznatky a zážitky .Bola to skvelá akcia, svedčia o tom niektoré žiacke vyjadrenia   :

Tamarka V.C : ,,Raz vidieť, je lepšie ako stokrát počuť . ´´

Sebastián V.C : ,, To ,čo sme sa učili na hodinách geografie, sme mali   možnosť aj prakticky si overiť . ´´

Matej V.D : ,, Hviezdy sú jednoducho čarovné ! ´´