Naši tretiaci a štvrtáci dnes cestovali v čase štyrmi ročnými obdobiami. V rámci tejto cesty im čarodejka príroda odhalila svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou stretli s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou. Dozvedeli sa, ako to bolo s čarodejkou prírodou kedysi, ako je to dnes a čo ju čaká v blízkej budúcnosti.