Na túto a na mnohé ďalšie otázky našim žiakom deviateho ročníka 4.10.2017 odpovedal inšp. Stanislav Bamburák – oddelenie prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach. Poukázal aj na formy extrémizmu, aké extrémistické skupiny sú na Slovensku, ako zistíme,  že ide o extrémistické prejavy. Vizuálne prezentoval znaky,  akými sa extrémisti prezentujú. Poukázal na trestno-právnu stránku extrémizmu, čo to je holokaust, a popieranie holokaustu extrémistickými skupinami.

Mgr. A. Timková