Dňa 4. apríla 2017 bol z dôvodu naplnenia potrebného počtu žiakov ukončený zápis do 1. ročníka. (prvákov)