Dňa 28.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet v Košiciach. Žiaci prvého stupňa Federica Pagano, Matej Gamráč, Oskar Šenitko a Ivana Savovová postúpili v kategórií próza – prevzatá tvorba do krajského finále. Taktiež dvanásť žiakov prvého stupňa súťažiacich v kategórií dráma postúpilo do krajského finále.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!