Vo februári (15. 2. 2017) sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej online súťaže Matematický expres – MatX. Je to internetová tímová súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

V rámci Kategórie 8 sa žiaci našej školy umiestnili na 11. a 18. mieste. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnilo 128 družstiev z českých a slovenských škôl.

V Kategórii 9 získali naši žiaci 5. miesto. Tejto kategórie sa súťaže zúčastnilo 135 družstiev z českých a slovenských škôl.

5. miesto – Pavol Biačko, Juraj Hadžala, Boris Savov, Ivan Čurma – IX.D

11. miesto – Michal Mečiar, Samuel Gavura, Richard Stanko, Ondrej Sivák – VIII.D

18. miesto – Rebeca Sabová, Michaela Kolesárová, Radoslav Vapnár, Adam Nálešník – VIII.C