Až dva dni sa po Okružnej potuloval Mikuláš so svojím sprievodom. Kto si myslí, že sa stratil, je na omyle. Za všetko môže dlhý zoznam dobrých detí.

Tento rok k nim pribudli aj starkí, ktorí trávia svoje dni v stacionári neďaleko školy. Čertíci všetkým vyčarili na tvárach úsmev, anjelici ich obdarili sladkosťou i spevom a Mikuláš sa ku všetkým milo prihovoril.

Kto si myslí, že obdarení zostali len starkí, ten sa mýli. Toto stretnutie obohatilo aj celý sprievod, ktorý odtiaľto odchádzal s darom, ktorý sa kúpiť nedá, a to láskou, vďakou a duchom Vianoc.

Mikuláš sa potom so všetkými anjelmi a čertíkmi vybral medzi tých najmenších do dvoch materských škôl. Ďalší deň sa naplno venoval len žiakom na Šestke. Spoločne urobili kus dobrej roboty.

Za celou touto akciou stojí Žiacky parlament, ktorý na Šestke funguje. V ich mene všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!