Video

 

Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti každoročne organizujú Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať ich a prezentovať. Základná škola Okružná 17, Michalovce pravidelne organizuje v rámci tohto týždňa množstvo aktivít.

Žiaci objavovali stratený svet fyzikálnych experimentov, zastavili sa pri míľnikoch vedy a techniky, kráčali z minulosti do budúcnosti. Na hodine literatúry sa im pomedzi prsty presýpali zrnká múdrosti, zistili, ako chutí chlebík, učili  sa, ako šetriť energiu… Všetky tieto  aktivity smerovali k žiackej vedeckej konferencii.

Veda na dosah“, to bol názov v poradí už desiatej žiackej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. novembra 2016 nielen pre žiakov školy, ale aj pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť. Garantom žiackej vedeckej konferencie bola riaditeľka školy, pani Mgr. Eleonóra Kanócová.

Počas konferencie sa žiaci a prítomní hostia dozvedeli veľa zaujímavého z rôznych oblastí života: Za náš dnešný  moderný život vďačíme vynálezcom, ktorí tu boli pred nami. Za ich nápadom síce často stála náhoda, ale vieme, že náhoda pomáha len pripraveným. Nakoľko stálo pri objavoch  šťastie, skúmal Ján Uchaľ – žiak VI. D triedy.

Mlieko  – základný zdroj výživy. O tom aké mlieko chutí našim žiakom, porozprávala Lujza Lea Lavriková – žiačka V. D triedy.

PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista personalistiky spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s., sa vo svojej prezentácii zamerala na výrobu buničiny a na jej využitie v každodennom živote.

Je vláknina zdravá? Aké jej množstvo a v akej forme sú pre náš organizmus najvhodnejšie? Na tieto otázky hľadala odpoveď Ľubica Belejová – žiačka IX.D triedy.

Usilovní sú tí naši bádatelia – ako  mravčekovia! Zeno Hudák – žiak III. D, pozoroval a skúmal mravce 21 dní. Svoje zistenia si starostlivo zaznamenal a predstavil nám výsledky svojho vedeckého pozorovania.

Je skutočne tvorivosť podmienená trpezlivým či vytrvalým a cieľavedomým prístupom? Interaktívne centrá vedy a ich výchovno-vzdelávacie poslanie. Toto všetko vo svojom príspevku objasnila Ing. Beata Puobišová, predsedníčka obč. združenia Vedecká hračka, nositeľka Veľkej medaily Sv. Gorazda 2016.

Neúnavným  a všestranným  vedcom  bol nepochybne aj Pytagoras. Zaujímavosti o jeho živote predstavil  Miroslav Pásztor – žiak VI. D.

Výdobytky modernej éry napredujú každý deň míľovými krokmi. Nové postupy a technológie posúvajú ľudstvo vpred. Kľúčovými pre výrobu sú používané materiály, ich vlastnosti a špecifiká. Bez mnohých z nich by sme si náš každodenný život nevedeli vôbec predstaviť. Niektoré z nich preskúmali sestry Natália a Nikola Kalinové, žiačky VIII.C   a IX.C triedy.

Veľká vďaka patrí realizačnému tímu učiteliek Mgr. S. Počatkovej, PaedDr. D. Hamarikovej a RNDr. Štefánii Sabolovej za zrealizovanie tejto konferencie.

Všetci zúčastnení potvrdili, že prežili zaujímavé popoludnie.

Veríme, že sa stretneme opäť o rok.