Video

 

SLOVENSKÝ JAZYK A DEJEPIS

V prezentačnom dejepisno-slovenčinárskom stánku sme sa venovali histórii písma – jeho druhom, typom…, vývinu jazyka, reči. Priblížili sme žiakom osobnosti dejín literatúry, významných spisovateľov, literárne  i historické postavy.

Vekovo primeranými aktivitami si žiaci vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti, logické myslenie i tvorivosť. Mali možnosť precvičiť si javy, s ktorými sa bežne stretávajú v škole.

Na žiakov čakali tieto pútavé aktivity:

 • tajomné štvorlístky
 • pomiešané príslovia a aforizmy
 • prekvapenie v obálkach
 • vymeň pero za pečiatku
 • uhádni, kto som
 • staň sa pisárom na hlinené tabuľky
 • dejepisné puzzle
 • pojmová mapa

      Ale čo je najdôležitejšie – žiaci si užili veľa zábavy a vôbec si neuvedomovali, že sa učia a precvičujú vedomosti.

 

 

Biológia a chémia

Biológia a chémia sú prírodné vedy, ktoré sa zaoberajú odhaľovaním tajomstiev prírody. Príroda sa delí na živú a neživú prírodu. V našej prezentácii sme chceli priblížiť žiakom zaujímavosti živých a neživých zložiek prírody.

Žiaci mohli pozorovať:

– vzorky hmyzu pod mikroskopom

– ukážky časti tiel organizmov

– správanie sa tuhého oxidu uhličitého, známeho pod názvom suchý ľad

– pomocou zmesí vyrobenú penovú sopku, lávovú lampu či plynný vodík

– krásne farebné obrazce či útvary vo vode a v mlieku

– vznik elektrického výboja

– odhalenie tajného písma pomocou farbiva

– správanie sa vajíčka v slanej a octovej vode

Touto prezentáciou sme chceli ukázať, že chémia a biológia sú okrem svojej náročnosti veľmi zaujímavé prírodné vedy.

 

Anglický jazyk

V stánku Anglického jazyka  s témou  Recyklácia sa venujeme triedeniu odpadu podľa druhov materiálu, keďže recykláciu pokladáme za neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Žiakov sú vedení k ochrane prírody a snahe o zachovanie čistého životného prostredia. Naším mottom je  „Svet je v našich rukách“ a budúcnosť je v rukách našich detí.

Vhodnými aktivitami ako sú:

 1. triedenie odpadu do zberných košov
 2. upevnenie slovnej zásoby k danej téme
 3. vedomostný kvíz žiaci upevnia svoje vedomosti a zručnosti  k danej téme.

 

Geografia

Množstvo prírodných javov prebiehajúcich na našej planéte sa ešte stále skúma, hodnotí, zisťuje a objavuje. Vďaka technike je človek oveľa múdrejší. Mnohé javy lepšie chápe, vie predvídať ich výskyt, dôsledky, ale hlavne ochraňovať zdravie a životy ľudí. Hoci je veda na vysokej úrovni ešte stále nás môže prekvapiť výbuch sopky alebo zemetrasenie. Naši žiaci skúmali zloženie sopky, ich výskyt aj aktivitu. Zloženie sopky na priereze žiakom ukázal názorný poster.

Na samostatne vytvorených sopkách, žiačky predvádzali praktické ukážky výbuchu sopky.

Z poprehadzovaných písmen žiaci zostavovali názvy sopiek a následne ich umiestňovali na mape sveta.

 

Informatika

Stavba programovateľných robotov z legostavebnice Mindstorms EV3 rozvíja okrem motorických zručnosti aj logické myslenie žiakov. Pri analýze, riešení  problémov a tvorbe jednotlivých algoritmov získavajú žiaci nové poznatky z robotiky a to zábavnou formou, ktorá ich baví a zaujíma.

Pripravené roboty Spiker a Tracker sú dielom žiakov VII.D a VIII.D. Robot Spiker svojou stavbou pripomína škorpióna a okrem toho, že je ľahko ovládateľný prostredníctvom tabletu. Má zabudovaný aj infračervený senzor pomocou ktorého sníma pohyb iného zdroja. Robot Tracker –terénne auto vieme takisto veľmi ľahko ovládať tabletom, ten má zase nainštalovaný senzor, ktorý sníma farebnú intenzitu podkladu a je naprogramovaný, aby zvládol prejsť trasu označenú čiernou farbou po bielom podklade.

Takouto zábavnou formou vieme u žiakov vzbudiť záujem o informatiku pri ktorej si rozvíjajú algoritmické myslenie, spolupracujú medzi sebou, prichádzajú na nové riešenia a stále svojich robotov inovujú.

 

Matematika

Interaktívna výstava TECHNIKA  – vedecká hračka, priblížila techniku a niektoré jej pojmy a fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie spojené s poznávaním a učením. Na výstave sa s pozornosťou hrali žiaci za aktívnej účasti učiteľa. Exponáty výstavy, ich využívanie pri hre a najmä sprievodné prehľadné manuály napĺňali názov výstavy – približili pojmy a technické fenomény obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe pre vzdelávaciu oblasť „Človek a svet práce“. „Vedecká hračka“ je odborné pomenovania dobrej a kvalitnej hračky, ktorá jednoznačne demonštruje, približuje alebo využíva konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Výstavu pripravili členovia banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka. Pod autorským vedením predsedníčky Ing. Beaty Puobišovej sa na jej príprave a realizácii podieľali najmä Mgr. Sidónia Počatková (Michalovce), Ing. Klára Kováčiková (Bratislava) a fotograf na voľnom kolese Matej Kapusta (Banská Bystrica). Na výbere hračiek a doplnení textov manuálov spolupracovali pracovníci Katedry fyziky a Katedry techniky a technológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstava vznikla a bude v roku 2016 reinštalovaná v 30 školách v SR najmä vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

Ako chutí chlieb

Odkiaľ máme chlieb a ako chutí? Otázka s ktorou začínali žiaci I.D, II.D a IV.D projektové dopoludnie pod názvom Ako chutí chlieb.

Prečo chlieb ? Veď máme Týždeň vedy a techniky. Ako to s tým súvisí?

No upiecť dobrý, chutný chlieb je „riadna veda“.

A tak aj my sme najprv pripravili kvások , preosiali múku, pripravili cukor, soľ, olej a začali sme miesiť. Tu viacerí z nás povedali , že to veru nie je žiadna ľahká práca.

Cesto „narástlo“ a začínala druhá dôležitá fáza jeho spracovania. A čí malý prváčik alebo statný štvrták, všetci cesto naťahovali, tvarovali, posypávali, vaľkali a gúľali. Až nakoniec i keď v rôznych tvaroch zaniesli sme všetko do pece.

A tretia časť , tá najlepšia. Veď to, čo sme samy pripravili, nám najviac chutilo.

V záverečnom rozhovore deti skonštatovali, že veru nám je dobre, ak si môžeme kúpiť chlebík v obchode, kam ho dovezú z pekárni , kde už pekárom pomáha technika.

Tak už viete ako chlebík súvisí s vedou a technikou?