Dňa 27.6. 2016 sa konala rozlúčka s deviatakmi za prítomnosti vedenia školy a učiteľského zboru.