Žiaci našej školy ZŠ Okružná 17, Michalovce sa každoročne zapájajú do Projektu Občan, organizovaného Združením Orava. V priebehu roka si vyberú tému zo života školy, ktorú následne spracujú a odprezentujú v NR SR. Tento rok sa naši deviataci zamerali na zdravý životný štýl pod názvom ZDRAVIE 21.