Členovia Kolégia Zelenej školy a žiaci 5. ročníka navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Spoznali zaujímavé druhy exteriérových  a interiérových  rastlín. Najviac ich zaujali pestrofarebné krídla exotických motýľov.