Na krajskej prehliadke najlepších recitátorov Košického kraja pod názvom METAMORFÓZY  SLOVA, ktorá sa konala 2.mája 2016, žali žiaci našej školy obrovské úspechy. Reprezentujúc nielen svoju školu, ale i okres, vo veľmi silnej konkurencii žiakov z dramatických odborov ZUŠ z Košíc, získali vynikajúce umiestnenia.

Víťazkou 3. kategórie v prednese poézie sa stala Soňa PASUĽKOVÁ z IX. C triedy prednesom balady  A. S. Puškina  VOJVODA.

Sonička bude Košický kraj reprezentovať i na celoštátnej prehliadke umeleckého prednesu v Dolnom Kubíne, ktorá bude v júni pod tradičným názvom Hviezdoslavov Kubín. Veríme, že tak, ako očarila nás, okresnú i krajskú porotu, osloví i porotu v celoslovenskom kole.

Dve 2. miesta získali žiaci IV.D triedy:

Želmíra JAKUBOCOVÁ  – 1. kategória, poézia

Marko KOTORA  – 1. kategória, próza

Úspešným recitátorom blahoželáme a poznajúc ich schopnosti i kvalitné vedenie pedagógov, sme presvedčení, že toto neboli ich posledné úspechy.

ĎAKUJEME…