Spev ľudových piesní je jednou z možností ako si uchovávať ľudové tradície a rozvíjať krásu ich bohatstva aj pre ďalšie generácie. Aj v našej škole je spev ľudových piesní u mnohých žiakov veľmi obľúbený, čoho dôkazom bolo aj školské kolo Slávika Slovenska, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.4.2016. Zúčastnilo sa ho 56 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

I.kategória

1. miesto Vanessa Planková III.A,

2. miesto Sofia Hudáková II.B,

3. miesto Natália Fejková III.C, Lenka Gallová I.A

II. kategória

1.miesto Ida Mareková IV.A,

2. miesto, Anna Kristína Čižmárová VI.B, Marko Kotora IV.D ,

3. miesto Filip Florián VI.B

III. kategória

1.miesto Sofia Sára Kvaková IX.D,

2.miesto Mária Vasiľová IX.D,

3. miesto Pavol Biačko VIII.D