Úspešní recitátori

Vo štvrtok, t. j. 21.1.2016, sa v priestoroch ZKGZ konalo okresné kolo Šalianskeho Maťka, postupovej súťaže v prednese slovenských povestí. Naši zástupcovia v nej obstáli viac ako úspešne. Svojím prednesom zaujali odbornú porotu natoľko, že všetci traja “bodovali”.

  1. kategória (2.- 3.ročník): 1. miesto: Jakub MIKA, II.D
  2. kategória (4.- 5.ročník): 2. miesto: Ema KORČÁKOVÁ, V.C
  3. kategória (6.- 7. ročník): 1. miesto: Melisa KELEMENOVÁ, VI.C

Všetci si okrem diplomov odniesli aj hodnotné knižné odmeny, ktoré venoval Dom MS                                 v Michalovciach – spoluorganizátor súťaže.

Oceneným recitátorom blahoželáme a J. MIKOVI a M. KELEMENOVEJ, ktorí budú náš okres reprezentovať v krajskom kole, držíme prsty a želáme veľa úspechov.

Mgr. M. Adamčíková