Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo. Ak sa deti stravujú v školských jedálňach, dostanú minimálne jedno jedlo s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a plní dôležitú úlohu vo vývine mladej generácie, lebo zabezpečuje vhodné stravovanie a plní tiež výchovnú úlohu vo vytváraní stravovacích návykov.

Dňa 21. 1. 2016 v jedálni našej školy mohli rodičia, starí rodičia, žiaci i učitelia, skrátka všetci návštevníci školy ochutnať jedlá, ktoré ponúkajú pani kuchárky našim stravníkom každý deň. Ochutnávka zožala veľký úspech. Už tradične boli ponúkané jedlá nielen zdravé, no i lákavé na pohľad.

Hlavne rodičia na takýchto aktivitách vidia, že v našej školskej jedálni sa nielen dobre varí, ale deti majú možnosť získať nielen teoretické, ale i praktické skúsenosti o stravovaní, veľa sa naučia a veľa si o správnom stravovaní a zdravej výžive zapamätajú. Rodičia majú možnosť presvedčiť sa, že školské stravovanie nezaháľa a neustále napreduje.

 

Vďaka za prípravu patrí vedúcej ŠJ a našim kuchárkam.

Tešíme sa na najbližšiu ochutnávku.