Dňa 10.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriach G, F, E a umiestnili sa následovne:

Výsledková listina:

Kategória G: 5. ročník

  1. Ján Uchaľ  V.D
  2. Ema Korčáková  V.C
  3. Nina Šimoničová V.C  a Norbert Riebesam  V.D

Kategória F: 6.-7. ročník

  1. Matej Rovder VI.D
  2. Michaela Kolesárová  VII.C
  3. Radoslav Vapnár  VII.C

Kategória E:  8.-9. ročník

  1.      Marek Ihnát IX.D
  2.      Alexander Kováč  VIII.D
  3.      Marcel Polák   IX.D

Všetkým umiestneným žiakom srdečne blahoželáme.