Dňa 13.11.  pomohli žiaci I.C a I.D JEŽKOVI SEPARKOVI roztriediť a upratať všetok odpad v lese, čim  prispeli k ochrane prírody na našej Zemi. Na základe rôznych aktivít plnili žiaci hravou formou zaujímavé environmentálne úlohy.