Program Týždňa vedy 2015 na našej škole – klikni na nasledujúci odkaz:

Týždeň vedy na našej škole 2015 – aktivity