Dňa 5.11. sa v zborovni školy opäť stretli členovia Žiackeho parlamentu a vedenie školy. Celé zasadanie otvoril a viedol predseda parlamentu Richard Harman a pri tom mu pomáhala podpredsedníčka Viktória Virágová. Prítomných na stole čakali spracované požiadavky, nápady a návrhy, ktoré predložili žiaci školy.  Prvým bodom programu bolo vybrať top 5 nápadov.

Výsledky rokovania boli úspešné. Vedenie školy žiakov uistilo, že počítače a dataprojektory budú postupne doplnené v celej škole. Rozrastie sa aj počet tabletov, ktoré budú žiaci na hodinách používať. Do Vianoc sa pri školskej knižnici vytvorí oddychový kútik  pre žiakov a v knižnici pribudnú sedacie vaky, aby mali žiaci pri čítaní viac pohodlia. V najbližšej dobe sa utvorí chemické laboratórium, ktoré prispeje k skvalitneniu výučby. Máme tu radostnú správu aj pre všetkých priaznivcov športu. Prešiel aj návrh na medzitriedne športové turnaje.

Ďalším bodom stretnutia boli aktivity na mesiac november. 18.11.2015 sa uskutoční aktivita „Cvičením proti drogám“. Chlapcov čakajú v tento deň silové cvičenia a dievčatá zumba. Koncom novembra čaká siedmakov stretnutie so psychológom na tému „Počítač a iné závislosti“. Keďže sa blížia sviatok sv. Mikuláša, žiaci sa dohodli na nácvikoch programu.

Celé stretnutie ukončil predseda žiackeho parlamentu. Ďalšie stretnutie všetkých členov parlamentu sa uskutoční prvý decembrový týždeň.

Školský parlament