Členovia krúžku Mladý hasič sa pravidelne zúčastňujú okresných súťaží. V školskom roku sú to súťaže: Deň mladých hasičov, Halové majstrovstvá mladých hasičov a Plameň. Na 16. ročníku Dňa mladých hasičov 6. 10. 2015 získali v konkurencii mestských a vidieckych hasičov okresov Michalovce a Sobrance pekné 2. miesto.