Veda je dobrodružstvo

Veda je dobrodružstvo – presvedčili sa o tom žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí posledný septembrový piatok navštívili ďalší ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov 2015 v Košiciach kde ich čakali:

  • vedecké stánky a prezentácie výsledkov výskumu slovenských vedcov z popredných slovenských univerzít, vedeckých ústavov, ale aj inovatívnych firiem,
  • množstvo interaktívnych vedeckých experimentov a exponátov,
  • populárno-vedecké prednášky o zaujímavých témach a diskusie s vedcami,
  • zábavné súťaže a vedomostné kvízy,

a mnoho ďalších prekvapení zo sveta vedy a techniky.