„Včera bolo z mora vytiahnuté nevládne telo Liama Johnsona z Dublinu. Jeho rodina nám nebola schopná poskytnúť svoje vyjadrenie. Súdni znalci určili jeho smrť medzi 18. a 21. hodinou. Liamove obchody boli vo finančných ťažkostiach.

Na prvý pohľad tragická nehoda, však? No nášmu detektívovi sa to nezdalo. Na mieste činu sa našiel uterák, použitú šálku, čajník a hnedý cukor v cukorničke. Separačnými metódami zistite, čo sa stalo.“

Toto bolo znenie úlohy pre žiakov triedy 8.c a 8.d dňa 31. 3. 2015 v Košiciach v SteelPARKu.

Na hodinu sme sa stali forenznými technikmi a súdnymi znalcami. Bola to naozaj zaujímavá výučba chémie. Dostali sme vzorky z miesta činu. Separačnými metódami sme dospeli k záveru, že čaj bol otrávený. V iných vzorkách sa iné stopy po jedoch nenašli. Aspoň na chvíľu sme zažili naozajstné napätie a krásu chémie. Samozrejme, že vo vzorke nebol jed, ale potravinárske farbivo a celá úloha bola vymyslená.

Potom sme sa presunuli o poschodie nižšie a videli levitujúci vlak a kozmonauta vo vákuu bez skafandra. Zaujímavý pohľad.

Neskôr sme si pozreli exponáty a interaktívne hračky na vysvetlenie výroby železa a triesky. Stretli sme sa s ozajstným robotom, ktorý nám nakoniec aj zakýval na cestu za ďalšou prednáškou.

Posledná, tretia prednáška bola o dýchaní a kapacite pľúc. Dozvedeli sme sa zaujímavé poznatky a pomocou dvoch slamiek, plastovej fľaše, gumenej rukavice a balónu sme dokázali nasimulovať dýchanie.

Počas jedného dňa sme zažili tri prednášky – z biológie, chémie a fyziky. Boli zaujímavé a ani na sekundu sme sa nenudili. Celé putovanie sme zakončili výletom po Košiciach. V autobuse vládla výborná nálada. Dnešok sa mi veľmi páčil. Neváhala by som si to zopakovať.

Slávka  8.c