Dňa 9. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 57 žiakov našej školy. Žiaci sa popasovali s monotematickou časťou, po ktorej na nich čakali zábavné úlohy z praktickej časti.

UMIESTNENIE

5.ročník

1. Matej Rovder V.D

2. Richard Onuška V.D

3. Samuel Sočuvka V.C

6.- 7. ročník

1. Alex Kováč VII.D

2. Michaela Kolesárová VI.C

3. Radoslav Vapnár VI.C

8.- 9. ročník

1. Samuel Peťura VIII.D

2. Marek Ihnát VIII.D

3. Boris Hamadej IX.D

Všetkým zúčastneným blahoželáme.