Dňa 29.októbra 2014 sa v našej škole opäť zišlo 30 mladých šachistov  na Majstrovstvách okresu. Hralo sa podľa pravidiel FIDE v 2 samostatných turnajoch, švajčiarskym systémom u žiakov a kruhovým systémom u žiačok. Priebeh hry kontroloval hlavný rozhodca Radoslav Ondo a pomocný rozhodca Ladislav Papp . V kategórii žiakov prvé miesto obsadil Tomáš Ondo zo Základnej školy na Okružnej ulici č.17 v Michalovciach.

V kategórii žiačok obsadila prvé miesto Karin Majirská zo Základnej školy na Okružnej ulici 17 v Michalovciach.

V Košiciach na Majstrovstvách kraja náš okres budú reprezentovať – Tomáš Ondo, Marek Ihnát a Samuel Ján Peťura zo Základnej školy Okružná 17 Michalovce v kategórii žiakov.

V kategórii žiačok Karin Majirská, Laura Rožoková – Základná škola P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany a Andrea Zatvarnická zo Základnej školy Okružná 17 Michalovce.