V rámci Európskeho týždňa programovania pedagógovia a žiaci ZŠ Okružná 17 v Michalovciach pripravili dňa 14. októbra 2014 špeciálne hodiny programovania.

Predstavili:

  • programovateľné roboty Bee-Bot a Roamer-Too,
  • hravé učenie s autíčkami Pro-Bot,
  • detský programovací jazyk Baltík 3,
  • virtuálne softvérové prostredia orientované na rozvoj algoritmického myslenia,
  • experimentovanie pomocou softvéru LoggerLite a rôznych senzorov Vernier,
  • programovací jazyk Imagine, v ktorom si žiaci zmerali sily na školskej súťaži.

 

Naším hlavným cieľom je aj takouto formou zviditeľniť programovanie a priblížiť ho verejnosti. Ďalej chceme podnietiť využívanie informačno-komunikačných technológií v učení a zároveň podporiť u žiakov rozvoj algoritmického myslenia, ako aj možnosť predniesť svoje nápady a realizovať ich pred spolužiakmi a tým mať radosť z dosiahnutého úspechu.

TV MISTRAL

TV JOJ