Dňa 25.septembra 2014 sa na pôde našej školy uskutočnila slávnostná udalosť – imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Prevzatím imatrikulačných listín z rúk p. riaditeľky Mgr. E. Kanócovej sa naši prváčikovia stali riadnymi žiakmi našej školy. Spoločne sľúbili, že sa budú vzorne správať a písmenká s číslami budú ich dobrí kamaráti.
Spolu so šašom Šestkom si aj zatancovali a v doprovode rodičov, triednych učiteliek a vychovávateliek si pozreli kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili ich starší kamaráti.

Všetkým ďakujeme za účasť a prváčikom srdečne blahoželáme!