Výnimočný DEŇ…

Tohoročný Deň učiteľov, 28. marec 2014, prežila pani učiteľka Adamčíková so svojou žiačkou, Soňou Pasuľkovou zo 7. c triedy, mimoriadne sviatočne.  Veď za celú jej pedagogickú prax sa nestalo, aby jej k sviatku osobne gratulovali dvaja najvyšší predstavitelia štátu – prezident republiky Ivan Gašparovič a minister školstva Dušan Čaplovič. Obaja totiž „poctili“ svojou prítomnosťou celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského – súťaže v prednese slovenských povestí, na ktorú sa Sonička dostala ako víťazka krajského kola v Košiciach.

Dojmy boli úžasné… Excelentné recitátorské výkony, medzi ktorými sa Soňa nielenže nestratila, ale patrila k najlepším, hodnotné ceny, dokonalá organizácia a priam rodinná atmosféra podujatia prispeli k tomu, že tento deň bude pre obe účastníčky naozaj nezabudnuteľný.

PK SJL