Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti každoročne organizujú Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich.

Základná škola Okružná 17, Michalovce pravidelne organizuje v rámci tohto týždňa množstvo aktivít pre žiakov a širokú verejnosť. Žiaci objavovali stratený svet fyzikálnych experimentov, zastavili sa pri míľnikoch vedy a techniky, kráčali z minulosti do budúcnosti, na hodine literatúry sa im pomedzi prsty presypali zrnká múdrosti, učili  sa ako šetriť energiu … Všetky aktivity smerovali k žiackej vedeckej konferencii.

„Nové technológie – šetria čas, menia a zlepšujú svet“, to bol názov v poradí už siedmej žiackej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. novembra 2013 nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť. Garantom žiackej vedeckej konferencie bola riaditeľka školy, pani Mgr. Eleonóra Kanócová.

Počas konferencie sa žiaci a prítomní dozvedeli veľa zaujímavého z rôznych oblastí:

Je kuchynský robot robotom? Sú autíčka a iné hračky, ktoré sú riadené diaľkovým ovládaním, robotom? Odpoveď, nielen, na tieto otázky dal žiak V. D triedy Michal Mečiar, ktorý sa vo svojej práci zaoberal históriou a zložením robotov, typmi robotov a ich využitím v praktickom živote, a v druhej časti svojej prezentácie predviedol „vlastnú“ robotickú ruku.

To, že matematika je s ľudstvom spojená už od nepamäti, a že bez nej by sme sa dnes nevozili autami, porozprávali žiačky VI. C Nikola Kalinová a Kamila Kopernická.

Ondrej Salaj študent štvrtého ročníka SOŠ odboru elektrotechnika zamerania počítačové systémy, predviedol model inteligentného železničného priecestia riadeného automatom PLC SIEMENS S7 – 1200. Ako inšpirácia pre riešenie problému v súvislosti so železničnými priecestiami mu poslúžilo železničné nešťastie so smrteľnými následkami pri obci Beňadiková 23.1.2013 v čase krátko pred 21. hodinou, keď asi 11 minút nebol kto oznámiť riadiacemu centrum existenciu prekážky na železničnom priecestí. Jeho trojrozmerný model železničného priecestia obsahoval kontrolný mechanizmus pre sledovanie eventuálnej prekážky na priecestí z dôvodu technických porúch automobilov, ten môže vlak zastaviť v rámci  brzdnej dráhy.

Ján Uchaľ, žiak III. D triedy, ukázal ako sa zaujímavo dá spoznať Slovensko a prežiť zmysluplne voľný čas prostredníctvom Geochacingu.

Siedmačky Slávka Jalčová a Ivana Makšinová priblížili cestu našich žiakov za poznaním Zeme. Cestu, ktorej cieľom bola návšteva CERN-u – európskej organizácie pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky, ktorá vlastní Európske laboratórium pre časticovú fyziku, ktoré je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty.

JUDr. Peter Šimko pracuje ako veliteľ čaty v  Hasičskom a  záchranárskom zbore Michalovce. Jeho koníček sa stal aj jeho prácou. Má rád všetko, čo môže skúmať, konštruovať, montovať… Porozprával ako zachraňuje majetok ľudí nie nosením vody vo vedre alebo tlačením vody do hadice, ale ako ovládaním „počítača“ dokáže so svojimi spolupracovníkmi uhasiť požiar.

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu partnerstvo škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Zostavili sme projekt o vode Water around us ( Voda okolo nás ) v anglickom jazyku s kolegami z Talianska. Žiaci VIII.C triedy skúmali vodu zo šiestich hľadísk ako politics, ekologicals, naturalists, scientists, technicians, activists, journalists. Výsledky skúmaní prezentovali Martina Timková a Kristína Štafurová.

Paríž je mesto známe svojou architektúrou, módou, celkovou atmosférou, no málokto vie, že je aj centrom vedy. Dve šiestačky Viktória Virágová a Sofia Štundová,  ktoré by ho raz chceli navštíviť a možno neskôr v ňom aj žiť, priblížili prítomným skutočnosti o Paríži viac, či menej, známe.

Veľká vďaka patrí realizačnému tímu učiteliek Mgr. Sidónii Počatkovej, PaedDr. Dane Hamarikovej a RNDr. Štefánii Sabolovej, za zrealizovanie tejto konferencie.

Všetci zúčastnení potvrdili, že prežili zaujímavé popoludnie. Veríme, že sa stretneme opäť o rok.