16. apríla 2013 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie obvodných kôl súťaží Európa v škole, Matematická olympiádaOlympiáda v nemeckom jazyku, ktorých organizátorom je práve naša škola.

Okolo 80 najúspešnejších žiakov si prevzalo z rúk koordinátorov jednotlivých súťaží – Mgr. Adamčíkovej, Mgr. Počatkovej a Mgr. Drotárovej knižné odmeny a diplomy.

Oceneným žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a ponúkame fotodokumentáciu.