Oznámenie

Oznamujeme vedeniam škôl, že 16. 4. 2013 o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Okružná 17 v Michalovciach
uskutoční vyhodnotenie okresných kôl súťaží Európa v škole, ONJ MO, spojené s odovzdávaním vecných cien a diplomov oceneným žiakom (viď výsledkové listiny na stránke školy).

MO Z5: http://www.zsokruzna.sk/wp-content/uploads/2013/02/vysledkova_listina_OK_MO_Z5_12-13.pdf

MO Z9: http://www.zsokruzna.sk/wp-content/uploads/2013/01/vysledkova_listina_OK_MO_Z9_12-13.pdf

Európa v škole: http://www.zsokruzna.sk/wp-content/uploads/2013/03/OK_Europa_v_skole2012-2013.pdf

ONJ: OK ONJ 12-13

 

Mgr. Eleonóra Kanócová – riaditeľka ZŠ Okružná 17, Michalovce