Zmysluplne TU a TERAZ…

 

„ Have you ever felt, as you listened to a stream burbling in the spring, a meadow buzzing in the summer, leaves rustling in the autumn, or snowflakes falling almost in the winter, that you could hear a special kind of music?”

Uličiansky, J.: The Four elves and the Fairy. Perfekt, Bratislava. 2009

Áno, aj takto by sa mohol začať príbeh o štyroch škriatkoch a vile Vive. Ale ten náš sa začal tradične: „Kde bolo, tam bolo,,,“  8.marca 2013 v Štátnom divadle v Košiciach.

Citlivé prepojenie umeleckého textu s tematikou štyroch ročných období rozžiarilo oči žiakov tried so všeobecným intelektovým nadaním. Doširoka otvorené oči a v sústredenom počúvaní otvorené ústa boli znakom, že slovo v podaní hercov a pohyb tanečníkov zaujali a pootvorili dvere záujmu o umenie.

Nádherný opis zimnej prírody a pocitov, ktoré máme pri padajúcom snehu škriatkom Freddom,  precítenie vône jarnej prírody a zvukov žblnkotajúceho potôčika v opise škriatka Piccola. Horúce lúče, zlatá farba leta v rozprávaní letného škriatka Solária  a krásne farby jesene spolu s jesenným vetrom v tanci Venta prirodzeným spôsobom  prepojili hodiny slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a prírodovedy.

Celým príbehom sa niesla sila spolupráce, priateľstva, vytrvalosti, ktoré rozvíjame v našich triedach cez životné zručnosti a dôležitosť pravidiel, ktoré majú miesto v každodennom živote.

A tak zmysluplne strávené dopoludnie s umením  bolo učením, na ktoré sa nezabúda.

„ That´s  why every season has its own special melody. A song of spring, summer, autumn, or winter …

 

Metodické združenie tried  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním