V šk. roku 2012/ 2013 sa školského kola SUDOKU, ktoré sa uskutočnilo 6.2.2013,  zúčastnilo

58 žiakov našej školy. Najlepším súťažiacim sa stal žiak VI.D triedy -Marián Kravec.

Mgr. A.Timková

 

Výsledky-školského-kola-SUDOKU