Hviezdy nad nami

Planetárium, bez ohľadu na dennú dobu a počasie, znázorní oblohu v každom ročnom období na ktoromkoľvek mieste našej Zeme. Žiaci 5. ročníka navštívili CVČ, pracovisko DOMINO, kde pozorovali denný a ročný pohyb telies na oblohe a zoznámili sa s hviezdnou oblohou pri pohľade z rôznych miest na Zemi. Program pestro dopĺňal učivo geografie.

PaedDr. A. Vojtková

Mgr. M. Petrovič