Vidím, vidíš, vidíme …

Výsledok pokusu je odpoveď prírody na otázku, ktorú jej položil pozorovateľ. Žiaci VIII. D triedy sa stali v rámci hodín matematiky a fyziky pozorovateľmi a skúmali optické javy a optické prístroje. Mikroskop, ďalekohľad, lupa sa pritom stali ich pomocníkmi.

Mgr. S. Počatková

PaedDr. D. Hamariková