Vyhodnotenie
súťaže o najkrajšiu tekvicu.

Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž o najkrajšiu tekvicu.
Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci.  Opäť ste dokázali
prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou.

 

Vyhodnotenie súťaže:

I.stupeň                                                                     II. Stupeň


1.Tamara Mitrová – 2.B                                      1. Zuzana Hudáková – 6.A


2. Šimon Ĺoch – 4.C                                               2. Patrik Koba – 7.C


3. Sebastián Farbár – 2. C                                   3. Ferenčíková Rebeka- 6.C

Kristián Farbár – 1.A                                            Eva Pčolárová – 6.C

Richard Harman – 6.D

 

Špeciálnu cenu poroty získala Vivien Fedorčáková 4.C.

 

Všetkým , ktorí sa zúčastnili  ďakujeme  a dúfame že v ďalšom školskom roku
sa opäť zapojíte do našej súťaže.