Plody našej Zeme – pod týmto názvom sme inštalovali v chodbových priestoroch školy výstavku ovocia a zeleniny. Vystavované plody sú označené menovkami s názvom druhu. Cieľom výstavky je poznať a správne pomenovať ovocie a zeleninu z našich záhrad.

 

 

Autorky: RNDr. Š. Sabolová, Mgr. A. Sabolová