Slávnostné otvorenie šk. roka 2012/2013 na našej škole: