Aktivity ŠKD zamerané na environmentálnu výchovu a ekológiu v rámci „Zeleného týždňa“:
I. Odd. škd.: Beseda o ochrane prírody. Úprava areálu školy.
II. Odd. škd.: Výroba plagátu „Chránime si prírodu“. Výrobky z odpadu.
III. Odd. škd.: Recyklácia odpadu. Jarné upratovanie.
IV. Odd. škd.: Informačný plagát „Triedime odpad“.
V. Odd. škd.: Kreslenie na tému „Moja Zem“. Projekt Greenpease.
VI. Odd. škd.: Výrobky z odpadového materiálu. Plagát „Chráňme si našu Zem“.
VII. Odd. škd.: Postavičky z PET – fliaš. Zber odpadkov v okolí školy.
VIII. Odd. škd.: „Pozdrav lesu“ plagát. Výrobky z odpadového materiálu.
IX. Odd. škd.: Vysadenie stromčekov na školskom dvore.
X. Odd. škd.: Skrášlenie areálu pred školou.
XI. Odd. škd.: Odkazy pre Zem. Výrobky z plastu.