Žiaci 7. ročníka navštívili košické technické múzeum, kde mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov.
Okrem informácií o vynálezcoch v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a elektroenergetiky, kde môžeme spomenúť Otta von Guericke, Augusta Toeplera, Jamesa Wimshursta, R. J. Van de Graaffa, N. Teslu, M. Faradaya, H. Cavendisha a iných sa žiaci priamo stretli s fenoménom elektriny prostredníctvom funkčných dynamických exponátov.
V chronologickom slede išlo o elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Ruhmkorffov induktor, Marxov generátor, prístrojový transformátor napätia.
V expozícii Slovenského technického múzea boli predvádzané až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky.
Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bola vlastná skúsenosť z jej účinkov – dokonalej ochrany pred nebezpečným napätím. Dozvedeli sa tiež, čo je to skinefekt, oboznámili sa s princípom iontového motora. Pozornosť žiakov priťahovali aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce).

PaedDr. D. Hamariková, Mgr. S. Počatková