Od 1.4.2014 nájdete súhrnné správy zverejnené na www.uvo.gov.sk.

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2011

ZMLUVY 2012

FAKTÚRY 2012

OBJEDNÁVKY 2012

ZMLUVY 2013

FAKTÚRY 2013

OBJEDNÁVKY 2013

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2014

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2015

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2016

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2017

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2018

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2019

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2020

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2021

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2022

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2023