Vyučujúci športovej prípravy FUTBAL – CH:

Mgr. Juraj Čižmár

Mgr. Jaroslav Dargaj

Mgr. Martin Melník

PhDr. Ján Polák

Mgr. Marek Záhorčák

 

Vyučujúci športovej prípravy HÁDZANÁ – D:

Mgr. Henrich Marcinčák