Šk. rok 2011/2012

Obvodové kolo olympiády  ANJ:

kat.5.-7.ročník

2. miesto – Mariana Žáková

kat.8.-9.ročník

2. miesto – Denis Varga

Šk. rok 2010/2011

Obvodové kolo olympiády  ANJ:

kat.5.-7.ročník

3. miesto – Adam Sabo

kat.8.-9.ročník

2. miesto – Sláva Spišáková

 

Šk. rok 2009/2010

Obvodové kolo olympiády ANJ:

kat.8.-9.ročník

2. miesto – Gabriela Mariňáková

Krajské kolo olympiády ANJ:

kat.5.-7.ročník

4. miesto – Michal Soročin